Verspreiding pissebedden Verspreiding pissebedden

bodemtypen                                                alle uurhokken met pissebedwaarnemingen


De verspreiding van een soort is weergegeven in een kaart op basis van 5x5km-hokken met de bodemtypen als achtergrond (zie kaartje linksboven).

Niet in alle delen van Nederland zijn pissebedden waargenomen. Uit ongeveer 70% van de 5x5km-hokken zijn waarnemingen verzameld. Opvallend goed onderzochte gebieden zijn de Waddeneilanden, Noord-Holland, de omgeving van Amsterdam, Utrecht, Wageningen, Nijmegen, Rotterdam en Delft, het zuidoosten van Gelderland, het midden van Noord-Brabant en Zuid-Limburg (zie kaartje rechtsboven). De verspreiding van pissebedden is bovendien in de Ooijpolder nauwkeurig in kaart gebracht (Wijnhoven 2000, 2001a).

Het noorden en oosten van het land blijft wat betreft het aantal waarnemingen duidelijk achter bij het westen. Slecht onderzochte gebieden zijn Groningen, Friesland, Flevoland, het zuid­oosten van Zuid-Holland, het westen en oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg.


© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.