plaatje © XXX

Haplophthalmus danicus

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, in het westen (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: vrij zeldzaam, plaatselijk in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: algemeen, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Deze kleine landpissebed is verspreid over heel Nederland aangetroffen, maar het zwaartepunt ligt in de goed onderzochte Hollandse provincies en het rivierengebied. Hij is ook op Texel, Vlieland en Terschelling aanwezig. Flevoland is waarschijnlijk niet op eigen kracht bereikt.

Status
Oorspronkelijk (1a). Algemeen. Haplophthalmus danicus blijkt algemener dan tot voor kort werd gedacht. Het aantal waarnemingen van deze soort is in tien jaar tijd opvallend snel toegenomen. Voor alle kleine, bodembewonende landpissebedden geldt dat het opsporen en herkennen ervaring vereist. De waarnemingen stammen dan ook vrijwel uitsluitend van actieve specialisten. Veel delen van Nederland moeten nog op het voorkomen van deze soort worden onderzocht, met name de noordelijke provincies, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Pas wanneer we meer gegevens in handen hebben, kan beoordeeld worden of de soort in het noorden en oosten van ons land echt zeldzamer is dan in het westen.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.