plaatje © K. Lock

Trichoniscus pygmaeus

Habitat
Deze minuscule soort komt in ons land in verschillende habitattypen voor. De meeste vindplaatsen betreffen kleigebieden, waar vooral slootkanten, ruige bermen en graslanden favoriet zijn. In bossen komt hij slechts zelden voor.

Daarnaast is T. pygmaeus gevonden in tuinen, moestuinen en parken op kalkrijk, kleiig zand. Deze combinatie van habitats komt opvallend goed overeen met de habitatvoorkeur van de mierenpissebed Platyarthrus hoffmannseggi.

Trichoniscus pygmaeus leeft in de bodem, onder stenen en dood hout, in de buurt van duikers en bruggen en soms in composthopen.

Ecologie
Trichoniscus pygmaeus is vochtminnend en zeer gevoelig voor uitdroging. Hij wordt meestal dan ook wat dieper in de bodem aangetroffen, zeker in de zomer. In de winter, als de bodemvochtigheid hoog is komt hij meer aan het oppervlak voor en is dan makkelijker te inventariseren. Mogelijk is hij in bepaalde mate kalkminnend.

Trichoniscus pygmaeus kan gevonden worden in het gezelschap van soorten als Trichoniscoides helveticus, T. sarsi, Trichoniscus pusillus, Haplophthalmus mengii, Trachelipus rathkii en Oniscus asellus.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.