plaatje © K. Hall

Trichoniscus pusillus s.l.

Habitat
Trichoniscus pusillus s.l. komt voor in vochtig loof-, naald- en gemengd bos, in parken, vochtige graslanden, aan slootkanten, oevers, vochtige ruderale plaatsen en soms in tuinen.

Hij zit onder hout, takken, stenen, plastic, slootmaaisel, bladstrooisel, tussen kiezels, enzovoort. De soort verdraagt brak water maar geen zout en ontbreekt daarom op kwelders en gorzen.

Ecologie
Trichoniscus pusillus s.l. is een zeer eurytope soort: er zijn weinig plaatsen waar hij niet voorkomt. Inundatie en kwel worden echter slecht verdragen, waardoor in de uiterwaarden alleen hoger gelegen kadewegen en rivierduinen zijn bezet.

Waarschijnlijk stelt T. pusillus provisorius striktere ecologische eisen dan zijn zeer opportunistische tegenhanger T. p. pusillus. Er zijn aanwijzingen dat hij minder goed lage wintertemperaturen verdraagt.

Trichoniscus pusillus s.l. wordt vaak door een iridovirus geïnfecteerd, waardoor hij een blauwpaars uiterlijk krijgt.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.