plaatje © Theodoor Heijerman

Trichoniscoides sarsi

Habitat
Het voorkomen van T. sarsi beperkt zich tot de zeeklei- gebieden. Hij is redelijk algemeen in vochtige, rulle klei en in mindere mate kleirijke grond met kalk, en leeft diep in de grond langs slootkanten en greppels van graslanden, bermen, dijken en akkers, het liefst op ruwe stenen.

Deze pissebed is opvallend vaak te vinden op het grensvlak van de wortelmat en betonnen duikers of stenen brughoofden. In plantsoenen met rijke grond is hij vaak aanwezig onder hout en stenen en met regelmaat wordt hij synantroop waargenomen in parken, tuinen en plantsoenen, maar hij ontbreekt nagenoeg in bossen.

Er zijn waarnemingen gedaan langs de kust, waar hij is te vinden aan de bovenkant van het supralitoraal. Langs de grote rivieren wordt T. sarsi vervangen door T. helveticus, ecologisch gezien waarschijnlijk een nauwverwante soort.

Ecologie
Trichoniscoides sarsi is gevoelig voor uitdroging en heeft een voorkeur voor een vochtige bodem, waarin regenwormen zorgen voor een open structuur. Bij langdurige neerslag en een hoge bodemvochtigheid komt hij aan het oppervlak.

De begeleidende soorten zijn typische kleisoorten zoals T. albidus, Haplophthalmus mengii, Metatrichoniscoides leydigii en vochtminnende soorten zoals Trichoniscus pusillus en Trachelipus rathkii, aangevuld met Ligidium hypnorum onder natte omstandigheden.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.