plaatje © Theodoor Heijerman

Porcellium conspersum

Habitat
Porcellium conspersum is tot nu toe uitsluitend in oude, vochtige bossen gevonden, met name in hellingbossen met loofbomen. Hij heeft een voorkeur voor vochtige elzenbossen en is vooral aanwezig op moerassige plaatsen.

Een recente vindplaats met vele individuen betreft een systeem van kleine zijbeekjes die via een boshelling op een grotere beek uitlopen. De meeste individuen zijn op een meter van de zijbeek gevonden, tussen loofbladstrooisel.

Ecologie
Over de ecologie van P. conspersum is nog maar weinig bekend. Hij is samen aangetroffen met de eurytope soorten Porcellio scaber, Oniscus asellus, Philoscia muscorum, Trichoniscus pusillus en Ligidium hypnorum.

Op sommige locaties zijn Armadillidium opacum en A. pictum als begeleidende soorten aanwezig.

Zowel Vandel (1962) als Gruner (1996) geven een verhouding van 30% mannetjes en 70% vrouwtjes.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.