plaatje © Theodoor Heijerman

Porcellionides pruinosus

Habitat
Tot nu toe is P. pruinosus vrijwel uitsluitend gevonden in de directe omgeving van meest oude en verwarmde gebouwen, in stallen en vooral in compost- en mesthopen. In kassen en mesthopen kunnen hoge dichtheden worden bereikt.

Er zijn enkele waarnemingen van kleine populaties of individuele dieren op afwijkende plaatsen, zoals de vloedzoom van rivieraanspoelsel, midden in een weiland, houtwallen of een hoop snoeihout bij een fruitkwekerij.

Deze zeer beweeglijke pissebedden zitten onder stenen, beton, plastic en hout, in muurspleten en vooral tussen mest gemengd met stro, op de grens van droge en wat vochtigere mest.

Ecologie
Porcellionides pruinosus is droogte- en warmteminnend en is afkomstig uit het mediterrane gebied. Temperaturen onder het vriespunt worden slecht verdragen.

Tot de belangrijkste begeleidende soorten behoren landpissebedden met een vergelijkbaar ecologisch profiel: Porcellio spinicornis en Armadillidium vulgare. Meestal is bovendien de weinig eisende P. scaber in zijn directe omgeving te vinden.

In composthopen die zijn afgedekt, bijvoorbeeld in stallen of schuurtjes, is hij vaak als enige soort aanwezig.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.