plaatje © Theodoor Heijerman

Porcellio scaber

Habitat
Er zijn weinig plaatsen waar men deze eurytope cultuurvolger niet zal kunnen aantreffen. Alleen in uiterwaarden, zeer vochtige en zeer droge, structuurarme biotopen en op de lage delen van kwelders kan hij niet leven.

Deze pissebed is te vinden in bossen, heiden, venen, slootkanten en oevers, duinen, ruderale plaatsen, tuinen, parken en zelfs tot in het hart van onze grote steden, waar de soort dan ook in kelders, kassen en vochtige huizen leeft.

De dieren zitten graag onder dood hout, stenen, bloempotten, achter schors enzovoort. ís Nachts klimmen ze meters hoog tegen muren en bomen omhoog.

Ecologie
Porcellio scaber is relatief tolerant voor droogte en wordt met regelmaat binnenshuis gevonden. Zoutspray wordt eveneens in bepaalde mate verdragen, waardoor de soort tot vlak aan de kust aangetroffen wordt. Sommige vrouwtjes hebben een onregelmatig patroon van grijze vlekken vermengd met roodbruin of geel. Het is niet goed bekend onder welke omstandigheden deze zogenaamde gemarmerde exemplaren optreden.

Oniscus asellus is een van de trouwste begeleidende soorten van P. scaber. Vooral in de buurt van bebouwing is dit duo zeer gewoon. Vaak komen daar nog P. spinicornis en Armadillidium vulgare bij. In bossen en aan allerlei oevers is Philoscia muscorum een normale begeleidende soort.

Om onbekende redenen wordt P. scaber zeer frequent geparasiteerd door pissebedvliegen (Diptera, Rhinophoridae). Hij treedt op als gastheer voor alle zeven in Nederland voorkomende soorten pissebedvliegen. Bovendien wordt hij regelmatig getroffen door het dodelijke iridovirus, waardoor het dier naar violetblauw verkleurt.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.