plaatje © Arp Kruithof

Porcellio laevis

Habitat
Porcellio laevis wordt uitsluitend aangetroffen in sterk door de mens beïnvloede habitats, zoals kelders, gebouwen, composthopen, tuinen en parken, mergelgrotten en incidenteel veestallen.

De dieren zijn vooral te vinden onder stenen, vaak op halfdonkere plaatsen. Het overgrote deel van de waarnemingen is echter afkomstig uit mergelgrotten.

De soort is waarschijnlijk kalkminnend, want hij is in zijn voorkomen sterk gebonden aan stenige substraten.

Ecologie
Porcellio laevis is warmte- en droogteminnend. Strenge vorstperioden kan hij niet overleven. Van oorsprong komt P. laevis uit het mediterrane gebied.

Porcellio laevis leeft soms in het gezelschap van andere eurytope soorten die droge omstandigheden kunnen verdragen, zoals Armadillidium vulgare, P. scaber, Oniscus asellus en Philoscia muscorum.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.