plaatje © P. Richards

Porcellio dilatatus

Habitat
In Nederland komt P. dilatatus voor in kalkgraslanden, in plantenkassen en bij uitzondering in mergelgrotten, kelders of binnenshuis.

In kalkgraslanden zit hij onder mergelstenen en aan de voet van graspollen. In kassen zitten ze onder stenen, bloempotten, hout, turfblokken, plastic en dergelijke.

Heel vochtige plaatsen worden gemeden; vaak is hij juist op tamelijk droge plekken present.

Ecologie
Porcellio dilatatus is een warmteminnende en synantrope soort, oorspronkelijk afkomstig van het Iberische Schiereiland. Het is aannemelijk dat hij concurrentie ondervindt van P. scaber en Trachelipus rathkii, waarmee hij samen voorkomt.

In kalkgraslanden zijn de begeleidende soorten P. scaber, T. rathkii, Armadillidium vulgare en A. opacum. In kassen leeft hij samen met Cordioniscus stebbingi, Trichorhina tomentosa en Reductoniscus costulatus.

Mogelijk komt hij syntoop voor met Porcellio spinicornis op warme, zonbeschenen plekken van ruïnes of vervallen oude gebouwen.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.