Metatrichoniscoides leydigii © Theodoor Heijerman

Metatrichoniscoides leydigii

Habitat
Deze kleine, witte en blinde landpissebed is een bodembewoner bij uitstek. Hij leeft tot op grote diepte in kleigronden van uiteenlopende samenstelling, in bermen, aan oevers, slootkanten, greppels, rivier- en zeedijken en in grienden.

Vaak worden de dieren gevonden op en onder stenen die dieper in de grond begraven zijn of onder basaltblokken van dijken: soms onder de wortelmat op betonnen duikers.

Er zijn enkele vondsten gedaan aan de vloedlijn, waar hij zich ophoudt tussen de wortels van planten die groeien tussen basaltblokken. Opvallend genoeg zijn veel van de vindplekken humusarm.

Soms wordt M. leydigii synantroop gevonden, in plantenkwekerijen, tuinen en begraafplaatsen. De bodem bestaat dan meestal uit kalkrijk zand, soms vermengd met een beetje klei.

Ecologie
Waarschijnlijk verdraagt M. leydigii onderdompeling in bepaalde mate, waardoor hij kan leven in bodems met een sterk wisselende waterhuishouding. Mogelijk is het van oorsprong een soort van de zeekust, maar er is nog veel onbekend over de biologie en ecologie van deze geheimzinnige landpissebed, waarvan doorgaans slechts kleine aantallen gevonden worden.

Op kleigronden heeft M. leydigii vaak gezelschap van Trichoniscoides albidus, Haplophthalmus mengii en van Trichoniscoides helveticus of T. sarsi. Hij lijkt algemener dan de genoemde soorten op bodems met een lagere kleifractie.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.