plaatje © Theodoor Heijerman

Ligidium hypnorum

Habitat
Ligidium hypnorum is de meest vochtminnende landpissebed van ons land. Hij komt voor in moerassen, vochtige loofbossen, ruige graslanden in het veenweidegebied, slootkanten, greppels en oevers van meren en plassen, vaak in de directe nabijheid van open water.

De dieren zitten doorgaans in aantal onder vochtige bladhopen, onder dood riet, op modderige bodems met een beschermende, ruige vegetatie, onder dood hout aan de waterkant en dergelijke. Hij dringt ook door in veenweide- en hoogveengebieden.

Bij ongunstige omstandigheden, zoals droogte of vorst, kruipt L. hypnorum dieper de bodem in. Deze soort wordt zelden in de buurt van bebouwing of in tuinen gevonden. Hij verdraagt geen zout en ontbreekt op kwelders en langs brak water.

Ecologie
Ligidium hypnorum is vrij goed bestand tegen lage temperaturen. Hoewel hij kwel goed verdraagt, ontbreekt hij grotendeels in hoogdynamische delen van de uiterwaarden, die jaarlijks enkele weken onder water staan. Op veel plaatsen heeft hij gezelschap van Trachelipus_rathkii, Trichoniscus pusillus en Philoscia muscorum.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.