plaatje © Theodoor Heijerman

Hyloniscus riparius

Habitat
Hyloniscus riparius is in essentie een rivier- en beekbegelei- dende soort. Hij komt voor in rivieruiterwaarden, ooibossen, ruig rietland, oeverkanten van greppels, sloten en plassen.

Deze pissebed houdt zich vaak in grote aantallen op onder dikke pakketten vochtig blad, slootmaaisel, vochtig dood hout, grind, stenen, puin en aanspoelsel.

Daarnaast wordt hij regelmatig op plaatsen gevonden die sterk door de mens beïnvloed zijn, zoals botanische tuinen, plantenkassen en composthopen. Kennelijk wordt hij gemakkelijk met plantenmateriaal versleept. Hij lijkt zich slecht thuis te voelen op zeekleigronden.

Ecologie
Deze soort is vochtminnend en is, net als Trachelipus rathkii, zeer goed bestand tegen inundatie. In uiterwaarden komen ze in elkaars gezelschap voor, met dit verschil dat H. riparius vaker ontbreekt in open gebieden.

Binnendijks behoren onder andere Ligidium hypnorum, Philoscia muscorum, Oniscus asellus en Trichoniscus pusillus tot de begeleidende soorten. Waarschijnlijk is H. riparius in bepaalde mate kalkminnend. De dieren worden soms door een iridovirus besmet, waardoor ze blauw kleuren.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.