plaatje © Roy Kleukers

Cylisticus convexus

Habitat
Cylisticus convexus is in Nederland eenmaal in een gebouw gevonden en driemaal in het vrije veld: tussen een hoop stenen die half in de klei lagen op de zuidzijde van een rivierdijk; onder een stapel basaltblokken bovenop de Westerscheldedijk; en onder een stuk hout langs een perkje op een begraafplaats.

De grond bestond meestal uit matig vochtige tot droge, rulle klei, gemengd met grof, kalkhoudend zand of grind.

Ecologie
Deze landpissebed is een warmteminnende, droogtetolerante soort die aan synantrope habitats is gebonden. De natuurlijke vindplaatsen liggen nabij grote wateren, vaak in de buurt van de kust.

De natuurlijke habitat van C. convexus bestaat uit stenen aan de voet van kliffen en vloedmerken. De stenen zijn meestal sterk geëxponeerd en vegetatie is afwezig of schaars en open van structuur. Door deze voorkeur kan hij kennelijk synantrope, verstoorde habitats koloniseren.

De recente vondsten in Nederland betreffen halfnatuurlijke biotopen. Mogelijk worden de recente vondsten verklaard door aanvoer van het materiaal waaronder hij is aangetroffen.

Begeleidende, eurytope soorten zijn Trachelipus rathkii, Porcellio scaber, Oniscus asellus en Philoscia muscorum.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.