plaatje © Kirsten Eta

Armadillo officinalis

Habitat
Armadillo officinalis is gevonden onder stenen, onder bloempotten en in houtstrooisel in verwarmde kassen.

Het aantal waargenomen individuen was gering. In het oorspronkelijke verspreidingsgebied is het een soort van droge graslanden en bosranden.

Ecologie
Armadillo officinalis is een synantrope soort van permanent verwarmde kassen. Het is opvallend dat hij niet in een aantal goed onderzochte verwarmde kassen in Amsterdam, Leiden, Delft en Wageningen is gevonden; mogelijk is het daar te koel of is het een toevallige gast.

De lage aantallen op de vindplaatsen maken versleping vanuit die kassen naar andere verwarmde plekken minder makkelijk. Hij komt oorspronkelijk uit het mediterrane gebied en kan in onze streken waarschijnlijk niet buiten overleven.

Begeleidende soorten zijn Trichorhina tomentosa, Armadillidium nasatum en Nagurus cristatus.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.