plaatje © Arp Kruithof

Armadillidium pulchellum

Habitat
Armadillidium pulchellum is een bewoner van oude, min of meer open, natuurlijke loofbossen en gemengde bossen met veel dood hout. Hij lijkt in naaldbossen te ontbreken. Vaak zijn de dichtheden aan bosranden wat hoger. Een enkele keer worden houtwallen bewoond en extensief beheerde graslandbermen.

De dieren zitten in en onder mos en strooisel, onder hout, onder stenen en achter schors. Ze zijn ook te vinden onder schors van dode, overeindstaande bomen, met name beuk. De waarnemingen doen vermoeden dat het een kalkminnende soort is.

Ecologie
Armadillidium pulchellum is een vochtminnende pissebed, die echter een zekere mate van uitdroging lijkt te kunnen weerstaan. Verder is over de ecologie vrij weinig gepubliceerd. In het buitenland is het een pissebed van droge kalkgraslanden met een schrale vegetatie.

De geslachtsverhouding is vaak sterk in het voordeel van de vrouwtjes. Begeleidende soorten zijn Philoscia muscorum, Oniscus asellus en Porcellio scaber.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.