plaatje © Theodoor Heijerman

Armadillidium pictum

Habitat
Armadillidium pictum is een kenmerkende bewoner van oude, min of meer natuurlijke loofbossen, vooral van beukenbos, haagbeukenbos, essenbos en hellingbossen in het algemeen. De dieren zitten graag in en onder dood hout, achter los schors, onder mos op boomstammen, en in mindere mate onder stenen en in graspollen.

Ze worden ook gevonden aan oevers van bosbeken waar ze zich ophouden in en onder de strooisellaag. In open gebieden ontbreekt hij en ook synantroop is deze pissebed nooit gevonden. In Zuid-Limburg is hij tevens te vinden in grotten.

Ecologie
Armadillidium pictum lijkt erg veel op A. pulchellum. Ook hebben ze een vergelijkbare verspreiding. Ze worden echter maar hoogst zelden samen gevangen.

In Zuid-Limburg en de Achterhoek komt hij samen voor met de grotere A. opacum. Vergeleken met deze heeft A. pictum een voorkeur voor iets vochtigere biotopen en is hij vaker boven de grond te vinden, onder los schors en dergelijke. Waarschijnlijk is hij minder afhankelijk van stenige plekken.

Van de begeleidende soorten zijn Trichoniscus pusillus en Oniscus asellus het vaakst genoteerd. Andere begeleidende soorten zijn A. opacum, Trachelipus rathkii, Hyloniscus riparius en soms Porcellium conspersum. In veel populaties ligt het aantal vrouwtjes duidelijk hoger dan het aantal mannetjes.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.