plaatje © Theodoor Heijerman

Armadillidium opacum

Habitat
Armadillidium opacum is een pissebed van oude, natuurlijke loofbossen, liefst met veel dood hout. Hij wordt veel aangetroffen in beukenbos, haagbeukenbos en dergelijke. De bodem bestaat uit löss of grof, kalkrijk zand. Loofbossen op kleigronden zijn te vochtig voor deze soort.

Ook langs holle wegen met mergelstenen wordt hij gevonden. Op antropogene plaatsen ontbreekt A. opacum doorgaans. Hij houdt zich op onder stenen, in en onder bladstrooisel en onder hout. Zijn habitatkeuze is ten opzichte van de twee kleinere soorten A. pictum en A. pulchellum wat breder.

Ecologie
Net als Porcellium conspersum en A. pictum heeft A. opacum een voorkeur voor ondergronden met een stenig substraat en een redelijk dikke strooisellaag. Waarschijnlijk is hij kalkminnend, zoals de meeste Armadillidium-soorten. Ook lijkt het erop dat hij drogere omstandigheden beter verdraagt dan een te hoge vochtigheid.

Van de begeleidende soorten zijn Philoscia muscorum, Oniscus asellus, Trachelipus rathkii en Porcellio scaber het meest regelmatig aangetroffen. Soms komt hij samen voor met de zeldzamere soorten A. pictum, Porcellium conspersum, Hyloniscus riparius en Trichoniscoides helveticus.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.