plaatje © Arp Kruithof

Armadillidium nasatum

Habitat
Armadillidium nasatum wordt voornamelijk in plantenkassen aangetroffen. Daar zitten ze onder turfblokken en in en onder bloempotten, hout, plastic en stenen.

Recent zijn enkele populaties in de buitenlucht gevonden. In de Ooijpolder bij Nijmegen werd een flink aantal exemplaren ontdekt op een winterdijk die met betonblokken is versterkt. Deze populatie heeft zich daar al zeker drie jaar gehandhaafd. Aan het Maas-Waalkanaal bij Weurt is in 2005 onder identieke omstandigheden eveneens een grote, vrijlevende populatie ontdekt.

Waarschijnlijk behoren rivieroevers tot de oorspronkelijke habitat van A. nasatum. Hij is zelden in bossen aangetroffen, maar heeft een voorkeur voor open biotopen. De populaties in de openlucht zijn altijd gebonden aan een stenig substraat.

Ecologie
Gezien zijn mediterrane origine is het niet verbazend dat A. nasatum als warmteminnend te boek staat. Waarschijnlijk is zijn voorkomen buiten de kas beperkt tot stenige, kalkrijke plekken met een zuidelijke expositie. In plantenkassen kan de soort, door het knagen aan jonge planten, een plaag worden.

In de kas komt hij samen voor met andere warmtebehoeftige soorten als Trichorhina tomentosa, Nagurus cristatus, Reductoniscus costulatus en Cordioniscus stebbingi.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.