Armadillidium album © Theodoor Heijerman

Armadillidium album

Habitat
De habitat van A. album bestaat uit stenen of hout, aangespoeld in het supralitoraal van brede stranden. Hij is meestal te vinden onder aan de duinvoet, onder aangespoeld hout of zeewier of tussen helmpollen.

De in de literatuur genoemde vloedmerken betreffen vermoedelijk het 'springvloed-vloedmerk'. Op Texel - pas vier waarnemingen - viel op dat alle vondsten ongeveer 0,5 tot 1,5 m boven de springvloed-hoogwaterlijn zijn gedaan.

In het Sloegebied in Zeeland is ook een vondst bekend aan een flauw zandig talud langs een haven. Dit is de enige vondst die niet van een echt strand afkomstig is.

Ecologie
Armadillidium album is zeer tolerant tegen onderdompeling in zeewater. In de zomer plant deze pissebed zich voort. Deze pissebed wordt twee jaar oud.

De habitat is voor de meeste ongewervelden te extreem en er zijn dan ook maar weinig soorten pissebedden samen met deze soort aangetroffen. Begeleidende soorten zijn Porcellio scaber en Eluma caelatum. Andere begeleidende soorten zijn niet bekend; de soort komt op heel andere plekken voor dan de enige algemene halofiele soort, Ligia oceanica.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.