plaatje © Gilles San Martin

Androniscus dentiger

Habitat
In Nederland is A. dentiger met name gevonden in antropogene biotopen, maar ook een enkele keer op meer natuurlijke plekken. Aan de Diemerzeedijk bij Amsterdam werd een populatie gevonden onder stenen en hout aan de oeverkant van de IJsselmeerdijk, terwijl bij Katwoude de dieren onder stenen zaten aan de binnenkant van de IJsselmeerdijk. De ondergrond bestond hier uit vochtige tot natte klei, begroeid met voornamelijk gras.

In de botanische tuin in Nijmegen leeft de soort onder stenen bij een kunstmatig aangelegd, snelstromend beekje. De vindplaatsen in Zuid-Limburg worden gekenmerkt door een vochtige lemige grond langs water. In sommige gevallen betrof het bosjes langs stromend water.

Ecologie
Androniscus dentiger is duidelijk vochtminnend. De meeste vindplaatsen bevinden zich bij stilstaand of stromend water. Vermoedelijk is hij bovendien kalkminnend. Dat zou de, veelal oude, waarnemingen op leem in Zuid-Limburg en zeeklei in het westen van het land kunnen verklaren.

Opvallend is dat de soort in Groot-Brittannië ook uit veel drogere biotopen wordt gemeld, bijvoorbeeld in droge mortel tussen stenen van oude gebouwen. Hij schijnt ook enige mate van zoutspray te verdragen.

In het westen van het land is A. dentiger gevonden met andere vochtige, kalk- en kleiminnende soorten als Trachelipus rathkii, Haplophthalmus mengii, Trichoniscoides sarsi en Trichoniscus pusillus.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.