plaatje © Arp Kruithof

Anchiphiloscia balssi

Habitat
Anchiphiloscia balssi is te vinden onder bloempotten, hout en turfblokken die staan op turfmolm in vochtige, tropische kassen, vooral in bakken met een dichte plantenbezetting. In gematigde kassen die grenzen aan tropische kassen is hij niet gevonden.

Onder zeer vochtige omstandigheden kunnen de dieren ook hoger in de vegetatie gevonden worden, bijvoorbeeld onder met algen bedekte bladeren, tegen stammen van palmen en in de bladoksels ervan.

Ecologie
Aangezien A. balssi warmteminnend is verwachten we niet dat hij in de openlucht voorkomt, ook niet in composthopen.

Het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt in Zuid-Amerika en het Indo-Pacifische gebied.

Hij wordt vaak samen aangetroffen met andere typisch tropische-kassoorten zoals Cordioniscus stebbingi, Nagurus cristatus, Trichorhina tomentosa, Reductoniscus costulatus, en Armadillidium nasatum.

Bron: Berg et al. (2008).

---> determinatie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.